Join Natural Hemp Life as an affiliate

Sign up now

Natural Hemp Life - Handmade CBD products of the highest quality.

Thanks to our efficient and popular products, Natural Hemp Life has become a pioneer in the Scandinavian CBD market over the last 4 years. We produce handmade CBD products of the highest quality. Our organic hemp is grown specifically for our products and harvested in the Alps without any additives whatsoever. The plants are always harvested by hand and undergo detailed quality controls. These procedures result in a series of safe products with documented effects

Our CBD products are derived using a gentle, yet powerful Supercritical CO2 extraction. The extraction method keeps the full spectrum of cannabinoids intact, while we thought multiple filters remove all unnecessary THC. Our products are easy to use and provide an excellent start for those who have never used CBD before, but also for those seeking a CBD oil of the highest quality. Our products contain a high concentration of CBD, no additives, and great taste.

Sign up now

Natural Hemp Life about the cooperation with Addrevenue

Veronica Mazur
Marketing Manager, Natural Hemp Life
“Addrevenue har på väldigt kort tid bringat fler konverteringar och besökare till vår hemsida. Redan från början har kommunikationen varit mycket personlig, snabb och god.

Plattformen känns välbyggd och inbringar alla funktioner som krävs för att samarbeta med affiliates.

Att tillverka lagliga och högkvalitativa produkter kräver mycket jobb och engagemang kring juridik och kvalitet, vilket också ställer höga krav på våra samarbetspartners. Addrevenue har verkligen lyckats med att ta sitt uppdrag på största möjliga allvar vilket visats genom tydliga resultat och bra kommunikation.”
Sign up now
Featured articles