Så här gör du för att skapa framgångsrika samarbeten med influencers

Blogg / Annonsör / Så här gör du för att skapa framgångsrika samarbeten med influencers
Skriven av Helena Svensson
Publicerad 6 aug 2023Uppdaterad 6 dec 2023
Har du funderat på att använda dig av influencers för att marknadsföra ditt företag? Vi har arbetat med influencer marketing i flera år i över 30 länder och lärt oss mycket på vägen. I den här artikeln delar vi med oss av våra allra mest värdefulla lärdomar och en tydlig rekommendation på vad vi tycker är den bästa metoden för att nå framgång.

Viktiga lärdomar från artikeln

Influencer marketing är en kraftfull strategi som hjälper ditt företag att nå ut till en bredare publik, som dessutom i regel är mycket mer engagerad eftersom de har en stor portion tillit till influencern i fråga. Vi på Addrevenue hjälper dig utnyttja potentialen i influencer marketing för att få långsiktiga resultat och inte bara kortsiktiga trafikökningar.

Marknadsföringslandskapet har genomgått ett stort skifte

Det moderna marknadsföringslandskapet har förändrats i takt med teknologins framsteg och det ökande inflytandet av sociala medier. Radio, tidnings- och TV-reklam spelar en allt mindre roll i dagens medieklimat. Influencer marketing har gått från en hobbyverksamhet till att ha blivit en nödvändig kanal för företag att nå ut till sina målgrupper på ett mer autentiskt och engagerande sätt. Den här förändringen har medfört utmaningar för företag men också öppnat upp nya möjligheter för varumärken att samarbeta med inflytelserika personer som kan påverka köpbeslut.

 

Influencer med hund

 

Varför är då influencers så viktiga? Jo, för att de har enorm räckvidd och att deras publik gillar dem och litar på vad de har att säga om en viss produkt eller tjänst. Därför ska du som marknadschef eller VD definitivt arbeta med influencers. Vår tydliga rekommendation är att du samarbetar med influencers helt prestationsbaserat - då behöver du bara betala en influencer när det blir resultat!

Våra främsta lärdomar för hur du jobbar framgångsrikt med influencers

Varför ska du lyssna på oss? Vi påstår oss inte veta allting här i världen men vi på Addrevenue har ändå jobbat med influencers under flera år nu i fler än 30 länder. De influencers som finns anslutna på vår plattform har allt ifrån tusen följare till flera miljoner följare och trots att det är ett stort spann, så finns många gemensamma nämnare att hitta. På vår resa har vi gjort sett företagare göra alla misstag man kan göra och därefter kommit fram till följande fem principer som kännetecknar hur man arbetar framgångsrikt med influencers som VD eller marknadsavdelning:

 1. Betala endast för prestation, inte exponering
 2. Sätt tydliga mål och skapa incitament för influencern att långsiktigt skapa fler inlägg/stories
 3. Låt influencern ha kreativt utrymme
 4. Instruera influencern tydligt hur de ska märka sina annonser
 5. Våga arbeta med fler influencers än de allra största

Vill du komma igång och hitta prestationsbaserade samarbeten med influencers? Skapa ett annonsörskonto på Addrevenue så sätter vi genast igång och hjälper utnyttja den enorma potential som finns i influencer marketing. Vår tjänst är helt gratis att ligga med på och vi arbetar helt utan bindningstid. Du betalar endast till oss när det faktiskt blir resultat.

Olika sätt att betala en influencer

När det gäller att ersätta influencers för deras arbete finns det ett par olika tillvägagångssätt att överväga. Valet av betalningsmodell påverkar inte bara din budget utan också hur influencerns prestation mäts. Här kommer vi att presentera olika sätt att betala influencers på och diskutera fördelar och nackdelar med varje alternativ. Men vi kan avslöja att vi har två tydliga favoriter bland alternativen.

 

Betalning till influencers

1. Betala en influencer för varje klick de genererar

Det här är en metod som inte diskuteras tillräckligt ofta enligt oss. En influencer vill oftast få betalt en fast avgift för att göra ett inlägg och du som marknadschef/VD vill å din sida endast betala för resultat. Att betala för klick som genereras till din hemsida eller app ser vi som en gyllene mellanväg, eftersom influencern har goda incitament att göra flera inlägg och vara konverteringsorienterad i sin kommunikation. Vi på Addrevenue har sett goda resultat för företag som arbetar med den här betalningsmodellen via vår plattform.

Fördelar med att betala en influencer för varje klick:

 • Tydlig koppling till resultat då betalning baseras på klick.
 • Möjlighet att mäta direkt effekt av samarbetet.
 • Potentiellt lägre kostnad vid låg aktivitet, nedsidan begränsas.
 • Ett skydd för influencern att faktiskt få betalt för sitt arbete.

Nackdelar med att betala en influencer för varje klick:

 • Risk för klickfusk och oärliga metoder. Detta har vi på Addrevenue dock tagit höjd för i och med att en unik användare endast kan få betalt för ett klick per dygn via vår plattform.
 • Svårt att kontrollera kvaliteten på trafiken.
 • Potentiellt kortvarig påverkan om man som företag inte följer upp den nytillkomna trafiken med retargetingannonser via  exempelvis Meta, instagram, YouTube eller Google. 

2. Betala en influencer en fast summa per inlägg

Det här är en klassisk metod som nyttjats sedan "tidernas begynnelse" inom influencer marketing. Man gör ett beställningsjobb där man betalar en influencer exempelvis 5 000 SEK för att ta fram ett inlägg och tre specifika stories. Du säkerställer att exponeringen sker men frågan är om en influencer verkligen får rätt incitament som linjerar med dina mål - som antagligen är ökad försäljning? Vi rekommenderar alltså inte det här i första hand som betalmetod för att samarbeta effektivt med influencers.

Fördelar med att betala en influencer en fast summa för inlägg:

 • Förutsägbar kostnad för samarbetet.
 • Möjlighet att styra innehållet i inlägget eftersom upplägget i regel blir ett beställningsjobb.
 • Tydlig uppläggning av avtal och förväntningar.

Nackdelar med att betala en influencer fast summa för inlägg:

 • Begränsad koppling till resultat om inlägget inte når önskat antal personer.
 • Risk att innehållet kan uppfattas som opersonligt och opålitligt.
 • Ingen garanti för engagemang eller interaktion från influencerns följare, du betalar bara för kvantitet här - inte kvalitet.

3. Betala endast en influencer i samband med försäljning

Det alternativ som vid första anblick ser allra mest aptitligt ut för dig som företagare är naturligtvis att endast betala om det faktiskt blir försäljning/konvertering av din produkt - och vi håller med om att det är ett bra alternativ som skapar bra incitament. Det krävs dock lite mer uppsättning för att säkerställa att alla parter får helt korrekt ersättning och det riskerar att ibland bli orättvist för en influencer med det här upplägget. Därför har vi andra metoder vi rekommenderar starkare för samarbete med influencers.

Fördelar med att endast betala en influencer i samband med försäljning:

 • Tydlig koppling mellan influencerns arbete och försäljningsresultat.
 • Riskfri marknadsföring för dig som företagare då betalning sker endast vid konkreta resultat.
 • Ökat incitament för influencern att aktivt marknadsföra produkten - se bara till att de även får en rabattkod också som en del av samarbetet annars kan uppföljningen bli svårare.

Nackdelar med att endast betala en influencer i samband med försäljning:

 • Begränsad kontroll över hur influencern marknadsför produkten.
 • Svårt att mäta direkt effekt av influencerns arbete vid långsiktiga köpprocesser.
 • Om man inte sätter upp samarbetet korrekt, så finns viss problematik i spårning för influencern vid s.k. cross-device handel (dvs att användare först klickar sig in till hemsidan via sin mobil men senare utför själva köpet via sin laptop eller tablet). Detta gör att deras ersättning riskerar att utebli för influencern trots att de är ansvariga för att köpet sker. Detta är kortsiktigt bra för dig som företagare men mindre positivt för att kunna skapa ett långsiktigt samarbete med influencern i fråga. Vår rekommendation är därför att du även ska använda en rabattkod för samarbetet!
 • Möjligt att influencern fokuserar på kortsiktig försäljning istället för trovärdigt varumärkesbyggande.

4. Betala en influencer för både klick och försäljning

Kombination av att både betala för faktisk trafik som genereras, samtidigt som influencern belönas vid faktisk konvertering, har vi sett ge fantastiska resultat för företag via vår plattform. Det kan tyckas överdrivet generöst ur ditt perspektiv som marknadschef/VD men incitamenten som skapas för en influencer är sunda och genererar fler långsiktiga samarbeten än någon annan metod. Därför är det en av de två betalmetoderna som vi rekommenderar annonsörerna på Addrevenue att använda. Man vill inte behöva jaga nya influencers konstant, utan metoden för att skala upp sin influencer marketing är långsiktighet och återkommande samarbeten. Det kan vi inte nog understryka.

Fördelar med att betala en influencer för både klick och försäljning:

 • Kombination av två betalningsmetoder ger en komplett täckning av resultat.
 • Möjlighet att belöna både trafikgenerering och konkreta försäljningar, vilket vi sett skapat långsiktiga samarbeten på en helt annan nivå än andra betalmetoder.
 • Flexibilitet och anpassningsbarhet för olika marknadsföringsmål.

Nackdelar med att betala en influencer för både klick och försäljning:

 • Ökad komplexitet i avtal och uppföljning med två olika mätmetoder samtidigt.
 • Kräver oftast en rabattkod för att spårning av försäljningen ska kunna kopplas 100% till en specifik influencer.

Vad är egentligen en influencer?

Nu har vi pratat oss varma kring olika betalmetoder för samarbeten med influencers men vi har faktiskt inte redogjort för vad en influencer är än. Du tänker säkert "Någon som håller på med instagram" men fullt så enkelt är det faktiskt inte. En influencer är en person som har en betydande följarskara och har förmågan att påverka sina följares åsikter, köpbeslut och beteenden. Influencers kan verka på olika sociala medieplattformar och bloggar och har ofta byggt upp sitt förtroende genom autentiskt innehåll från sina egna liv och har därför byggt upp ett starkt engagemang hos sina följare. De fungerar som nyckelpersoner inom specifika nischer (ju mer nischat, desto bättre) och kan vara en ovärderlig resurs för dig som marknadschef/VD som vill nå ut till en specifik målgrupp på ett trovärdigt sätt. Identifiera rätt influencer för din målgrupp, så kommer du se vilken otrolig effekt det har för ditt varumärke.

 

Influencer som jobbar på sin dator

Det finns många olika plattformar som en influencer kan jobba på

Influencers är alltså ett brett begrepp idag givet att det finns så otroligt många sociala medieplattformar man kan verka på. Och det är ju inte ens begränsat till sociala medieplattformar om vi ska vara petiga, men vi tillåter oss ändå att begränsa oss till det begreppet för den här artikeln för att förenkla landskapet något. Här är några av de mest populära plattformarna där influencers verkar:

Influencers på YouTube

YouTube ägs av Google och har en enorm publik. Plattformen kännetecknas av långa och engagerande videoklipp. Det är den typen av sociala medieplattform som i regel skapar väldigt djupa förhållanden mellan influencern och deras publik då det är s.k. "long form content".  Ett längre format skapar helt enkelt en ökad kontaktyta mellan kreatör och publik. YouTube är perfekt för detaljerade produktrecensioner och demonstrationsvideor. Influencern har stor chans att nå ut till ett internationellt och till ett mer varierat publiksegment än via andra plattformar. 

Influencers på Instagram

Instagram ägs av Meta (tidigare Facebook) och är en visuell plattform med hög interaktion och delningsmöjligheter. Särskilda hashtags används ofta för målgruppsidentifiering. Fokus på plattformen ligger på estetiskt tilltalande bilder och kortare videoklipp.

Influencers på TikTok

TikTok är en snabbt växande plattform med övervägande yngre målgrupp. Den lämpar sig väl för roliga, kreativa och korta videoklipp. Influencers här har stor potential att nå ut på bred front om de tar sig an virala utmaningar och trender. Hög möjlighet till exponering men lite sämre möjlighet till konvertering är vår erfarenhet här på Addrevenue. 

Influencers på X (tidigare Twitter)

X (tidigare Twitter) erbjuder en direkt och snabb kommunikation med möjlighet att nå ut till opinionsbildare. Plattformen har gjort sig känd för att ha politiker, journalister och professionella tyckare på plattformen och lämpar sig alltså väldigt bra för en välutbildad målgrupp. Korta och kärnfulla budskap tenderar att fungera bäst för att locka målgruppen. Det finns även möjlighet att skapa "buzz" och engagemang kring specifika ämnen eller evenemang.

Influencers på Twitch

Twitch ägs av Amazon och är en specialiserad plattform för livestreaming och interaktion i realtid. Nischade målgrupper med fokus på bland annat gaming, musik och konst. Det finns möjlighet att nå ut till högst engagerade följarskaror här inom väldigt nischade ämnen som tenderar att vara digitala upplevelser av någon form. 

Influencers som bloggar

Bloggformatet är ett djuplodande innehåll med potential att bygga starka förtroendeförhållanden via text. Det finns en enormt bred variation av ämnen och nischer för olika målgrupper här, men det som kännetecknar bloggformatet är att det är högst personligt från influencerns sida - inte sällan är det livsstilsrelaterat.

 

En influencer som njuter av solen

Viktiga frågor att besvara innan du börjar med influencer marketing

Innan du startar ditt influencersamarbete är det viktigt att du har svar på några grundläggande frågor. Att tydligt definiera dina mål och förväntningar kommer att hjälpa dig få bästa resultat och undvika onödiga utgifter. Här är några viktiga frågor att besvara innan du påbörjar influencer marketing för ditt företag:

 • Trafik eller försäljning, vad är viktigast för vårt företag?
 • På vilken plattform finns vår målgrupp?
 • Vilken typ av profil och värderingar ska en influencer representera för att det ska rimma med vårt varumärke?
 • Vad är framgång för oss?
 • När det funkar, hur ser jag till att samarbetet blir långsiktigt och inte en engångsföreteelse?

Vi på Addrevenue är gärna behjälpliga med att besvara frågorna ovan i samband med vår onboardingprocess men vi tror att det är en nyttig övning att ta det här en runda själv först innan du kommer igång.

Hur du följer marknadsföringsregler vid influencer marketing

Influencer marketing har vuxit till en etablerad marknadsföringsmetod och därför finns det tydliga regler som måste följas för att säkerställa rättvis och ärlig marknadsföring. Det är viktigt att vara medveten om, och följa, marknadsföringsregler som styr samarbeten mellan företag och influencers för att undvika juridiska problem och bevara influencerns trovärdighet. Vi hänvisar alltid våra annonsörer till Konsumentverket för mer praktisk vägledning kring vilka marknadsföringsregler som gäller just nu.

Välj samarbeten med omsorg

Att välja rätt influencer för ditt varumärke och kampanj är avgörande för framgången. Det handlar inte bara om att hitta någon med många följare, utan om att hitta någon som är relevant för din målgrupp och kan förmedla ditt budskap på ett autentiskt sätt. Att göra noggrann research och överväga influencerns tidigare samarbeten och värderingar kommer att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

 

Influencer vid sin dator

Vanliga misstag vi ser att företag gör i influencer marketing

Trots de potentiella fördelarna med influencer marketing finns det en rad vanliga misstag som företag gör. Att vara medveten om dessa misstag kan hjälpa dig att undvika dem och bygga upp framgångsrika samarbeten med influencers. De allra vanligaste misstagen vi på Addrevenue ser på vår plattform är att annonsören inte har koll på vilken metod som fungerar bäst för att skapa långsiktiga samarbeten.

Vi vet att långsiktighet lönar sig inom infuencer marketing eftersom det i regel tar upp till sju exponeringar med ett varumärke för att en konsument ska börja lita på det. Om en influencer endast får en chans att visa upp ditt företag mot sin målgrupp, så är ju inte oddsen alltför goda att önskat resultat (försäljning) uppnås?  Vi rekommenderar därför att du betalar influencern prestationsbaserat och redan från start bestämmer dig för att samarbetet ska pågå över åtminstone tre månader för att senare kunna utvärdera om det blivit framgångsrikt eller inte.

Sammanfattning: så här skapar du framgångsrika samarbeten inom influencer marketing

Influencer marketing är en kraftfull strategi som hjälper ditt företag att nå ut till en bredare och mer engagerad publik. Genom att lära av våra erfarenheter och följa de principer och tips vi delat här ovan kan du på ett framgångsrikt sätt utnyttja influencer marketing för att få resultat och inte bara öka få kortsiktiga trafikökningar. Det vi vill hjälpa dig göra är att öka din försäljning och bygga långsiktiga relationer med din målgrupp - och det är just det som rätt influencern erbjuder dig.

Om du endast tar med dig tre saker från den här artikeln kring hur man framgångsrikt arbetar med influencer marketing som VD/marknadschef, så skulle det vara följande:

 1. Arbeta prestationsbaserat med en influencer, betala endast för resultat.
 2. Skapa incitament som gör att influencern vill fortsätta marknadsföra ditt varumärke över längre tid. En långsiktig exponering skapar varaktiga resultat och skalar upp ert arbete. Det stjäl mycket tid att konstant initiera nya samarbeten.
 3. Betala influencern för varje klick de genererar, alternativt för varje klick de genererar + faktisk försäljning. Det här har vi sett fungera allra bäst för annonsörerna på Addrevenue. 

Stort lycka till med att komma igång på allra bästa sätt med influencer marketing. Som du säkert redan vet, så har vi på Addrevenue ett stort antal influencers anslutna till vår plattform. Vi säkerställer även korrekt spårning, rapportering, fakturering och utbetalning. Det är gratis att vara med på vår plattform, vi har ingen bidningstid och du betalar endast om det faktiskt blir resultat. Så om ni vill få bästa möjliga start på arbetet med influencers, skapa ett konto på vår plattform idag!

Helena Svensson
Skribent
Läs mer

Skapa annonsörskonto

Jag är en företagare som vill få ökad försäljning och kan erbjuda provision för detta. Jag driver en e-handel eller någon annan sorts transaktioner online.

Error

Error

Error

Error

Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Relaterade artiklar