Villkor och regler för användare på addrevenue.io

Tillbaka

Denna hemsida och tjänst tillhandahålls av Addrevenue AB ("Addrevenue") med organisationsnummer 559329-0298. Det går att använda Addrevenue på flera sätt; man kan vara företagare och agera som annonsör, affiliate och marknadsföra åt de anslutna företagen och även prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att vår marknadsplats ska vara trevlig och säker har vi användarvillkor och regler. Oavsett hur du använder Addrevenue är det följande användarvillkor som gäller.

01. Kostnadsfritt medlemskap

Det kostar ingenting att ansluta sig till vårt nätverk, skapa ett annonsörsprogram eller lägga upp sin kanal som affiliate. Det är endast annonsörer som betalar för användandet av vår marknadsplats, men endast efter att en godkänd försäljning ägt rum. Annonsören får alltid god tid på sig att granska samtliga transaktioner innan Addrevenue debiterar annonsören och betalar ut provision till en affiliate. 

02. Användning

Den som ansluter sig till marknadsplatsen, godkänner att Addrevenue skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Addrevenue och som matchar förfrågan. Det är inte tillåtet att ansluta oseriösa eller påhittade sidor/företag.

03. Missbruk

Det är inte tillåtet att förtala någon person eller företag, eller skriva olagliga och oetiska saker i kommunikationen med en annan användare på plattformen. Missbruk kommer att anmälas och överträdelse kan komma att innebära att användarkontot spärras utan förvarning.

04. Erhållen ersättning

Det finns inga garantier för att marknadsplatsen kommer generera försäljning för annonsörer respektive ersättning för affiliates. 

05. Annonsörens ansvar

Det är annonsörens ansvar att utvärdera och kontrollera alla ansökningar från affiliates till annonsörens annonsprogram. Det är även annonsörens ansvar att granska samtliga transaktioner som skett från en affiliate, där en relation redan är etablerad. Om ingen åtgärd tas från annonsören, så kommer samtliga transaktioner efter 20 dagar att godkännas automatiskt och annonsören blir då betalningsskyldig för dessa.

06. Oseriösa användare

Oseriösa annonsörer och affiliates som bryter mot villkor och regler skall anmälas till info@addrevenue.io och kan därefter komma att stängas av från Addrevenue.

07. Addrevenues ansvar

Annonsörer sluter avtal direkt med en affiliate. Addrevenue har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter. Addrevenue tar inte ansvar och lämnar inga garantier för transaktioner som förmedlats via tjänsten. Addrevenue kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med exponering av ett företags varumärke eller trafik som genererats till en annonsörs plattform via en affiliate. Vid problem, exempelvis bedrägeri skall tvisten hanteras direkt mellan annonsör och affiliate.