Anslut som affiliate till Söderberg & Partners

Registrera dig nu

Söderberg & Partners - Goda råd för ett tryggare och rikare liv.

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon. Vi hjälper såväl privatpersoner som företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi – och deras liv. För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får tillgång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

Under Söderberg & Partners paraply ryms en mängd olika finansiella tjänster. Som exempelvis försäkrings-, tjänstepensions- och förmögenhetsrådgivning. Men även bolån, juridik, lönehantering och förmånserbjudanden.

 

Så arbetar vi: 

- Öppen: vi är öppna med vår intjäningsmodell. För oss på Söderberg & Partners går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna med vår intjäningsmodell. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån dina unika behov.

- Analytisk: bakom våra råd finns alltid välgrundade analyser. Till stöd för våra råd har vi en omfattande analysavdelning som betygsätter alla produkter och lösningar vi erbjuder utifrån ett trafikljussystem. På så vis kan vi välja ut de mest fördelaktiga pensionslösningarna, strukturerade produkterna, fonderna och försäkringsvillkoren för dig som kund.

- Personlig: vi lägger stor energi på personlig rådgivning. Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller sparar i fonder privat. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål.

 

Tjänster

Företagsförsäkringar:

Vilket försäkringsskydd behöver ditt företag?

Företag exponeras mot allt fler risker och det är därför viktigt att verksamheten är rätt försäkrad. Så hur vet du att ditt företag har ett tillräckligt bra skydd? För att kunna besvara den frågan, behöver du förstå hur försäkringarna fungerar och sätta dig in i alla villkor. Något som kan vara komplext och ta tid. Vi menar att ”rätt försäkrad” innebär att försäkringsskyddet ska täcka alla de risker som just ert företag kan utsättas för. Det finns med andra ord inget facit. Varje försäkringslösning behöver anpassas efter företagets behov – med en detaljerad riskanalys som grund.

Lägre premie och enklare administration

Vi på Söderberg & Partners representerar 35.000 företagskunder. Det ger oss den köpkraft som krävs för att vi ska kunna teckna försäkringar med lägre premier och mer fördelaktiga villkor. Med oss som försäkringsförmedlare, får du inte bara ett bättre skydd till en lägre kostnad. Du sparar även tid. Vi tar nämligen över hela försäkringsansvaret och hjälper dig med allt från upphandlingar till analyser. I vårt smarta system, Optimum, får du en tydlig översikt över företagets försäkringar och deras villkor.

Landningssida: https://www.soderbergpartners.se/forsakringar/foretagsforsakringar/

 

Bolån:

Söderberg & Partners Bolån är en bolåneförmedlare som kombinerar storbankernas kvalitet och trygghet med utmanarnas innovation och hunger. Vi vill vara en långsiktig partner till dig som kund och finnas där under hela din bostadskarriär. Därför lägger vi stor vikt vid att ge dig snabb och personlig service av högsta kvalitet, och vi ser alltid med ett helhetsperspektiv på din ekonomiska situation för att ta fram den bästa lösningen för just dig.

Landningssida: https://bolaneansokan.soderbergpartners.se/partner/

I samband med marknadsföring av S&P Bolån behöver följande tas i beaktning:

Villkor för bostadskrediter: Inga villkor får nämnas. Exempelvis avser detta räntesatser eller övergripande beskrivningar likt "bra räntor", "förmånligt erbjudande" eller motsvarande.

Jämförelse med konkurrenter: Marknadsföring får framhålla positiva egenskaper om S&P Bolån, exempelvis hög tillgänglighet och personlig kontakt. Däremot ska jämförelser med konkurrenter inte förekomma.

Specifika råd till konsumenter: Exempelvis avseende råd om ränteläget eller att det är ett bra läge för en viss bindningstid. Undantag är att lämna ett generellt råd att jämföra med S&P Bolån.

Erbjudande om rådgivning: S&P Bolån erbjuder ingen rådgivning avseende bolån, varför sådan inte heller kan omnämnas i marknadsföring. De personer som kunderna kommer i kontakt med kallas för Kundansvariga (inte Bolånerådgivare).

Kreditgivare: S&P Bolån är inte kreditgivare, utan en förmedlare av bostadskrediter/bostadskreditförmedlare som samarbetar med kreditgivare.

Försäkringsprodukter: S&P Bolåns erbjudande om försäkringar ska inte marknadsföras.

 

I samband med marknadsföring av S&P Bolån ska följande alltid nämnas: "Söderberg och Partners Bolån förmedlar bolån i samarbete med flera kreditgivare, däribland Borgo."

 

 

Tjänstepensionslösningar för företag:

Tjänstepension är en bra och viktig förmån för er som företag. Ett sparande som i praktiken är medarbetarens framtida lön. En väl utformad tjänstepensionslösning är även en viktig komponent för företag som vill stärka sitt varumärke som arbetsgivare och därigenom attrahera och behålla värdefull kompetens inom företaget. Som er strategiska partner inom tjänstepension hjälper vi er att ta fram en pensionslösning som är skräddarsydd och förmånlig, både för företaget och för medarbetarna.

Landningssida: https://www.soderbergpartners.se/tjanstepension/

 

Tjänstepension för privatpersoner:

Vårt främsta mål är att hjälpa dig att få din pension att bli så hög som möjligt. Vi vet att tjänstepensionen med största sannolikhet är din viktigaste förmån. Att det är din framtida lön som vi håller i våra händer. Det är även ett framtida skydd för din familj, ifall att något skulle hända dig. När din tjänstepension förvaltas av oss, har din arbetsgivare givit oss ett förtroende som vi kommer att förvalta väl. Tack vare den stora kundvolym som vi representerar, får vi den förhandlingskraft som krävs för att kunna erbjuda dig riktigt bra villkor.

Landningssida: https://www.soderbergpartners.se/min-tjanstepension/

Registrera dig nu

Söderberg & Partners om samarbetet med Addrevenue

Oscar Helgstrand
Digital Marknadsföringstrateg, Söderberg & Partners
Rating starRating starRating starRating starRating star
“Ett otroligt bra samarbete med teamet och smidigt system att komma igång med. Levererar snabba och väldigt bra resultat ! ”
Registrera dig nu
Utvalda artiklar